dzielimy się naszą wiedzą

Pomagamy w codziennym funkcjonowaniu środowiska informatycznego naszych Klientów

Jesteśmy gorącymi zwolennikami dobrych praktyk. Preferujemy rozwiązania sprawdzone i przewidywalne, które pozwalają nam wspólnie trzymać się zdala od problemów.

Rozwiązywanie bieżących problemów

Jeśli pojawiły się problemy i potrzebujesz szybkiej reakcji oraz skutecznego rozwiązania.

Pomoc w doborze rozwiązań informatycznych

Mnogość rozwiązań, parametrów oraz zależności sprawia, że trudno jest podjąć decyzję w przeświadczeniu, że będzie trafna. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie doboru rozwiązań co pozwala na minimalizację wystąpienia potencjalnych problemów na etapie użytkowania/pracy nowego systemu.

Pomoc w budowie polityki bezpieceństwa oraz ochrony danych osobowych

Bezpieczeństwo informacji to obecnie jeden z priorytetów funkcjonowania IT, można wręcz zaryzyować stwierdzeniem, że będzie to w przyszłości najważniejsza funkcja działu IT. Pomagamy w określeniu środków bezpieczeństwa i miejsca ich stosowania w odniesieniu do skali oraz rodzaju prowadzonej działalności.

Częściowy lub pełny outsourcing działu IT

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie administracji systemami informatycznymi. Możemy wesprzeć Twój dział IT w codziennych czynnościach w elastycznym zakresie dobranym do indywidualnych potrzeb.

Tworzenie zespołów dla bardziej złożonych projektów

Jeśli projekt obejmuje wiele zagadnień spoza IT lub ściśle związany z branżą, w której nie mamy doświadczenia lub dotyczy bardzo wąskiego i wyspecjalizowanego zakresu lepiej zdać się na specjalistów w danej dziedzinie. Pomagamy nawiązać kontakty z takimi osobami w celu nawiązania współpracy.

Oferujemy zbalansowane modele współpracy dopasowane do potrzeb Twojej firmy.

Model zadaniowy

Najczęstsza forma rozpoczęcia współpracy. Pracujemy nad powierzonymi nam zadaniami aby osiągnąć zakładany cel. Niezależnie od stopnia skomplikowania prac rozliczamy czas pracy.

  • Podejście projektowe z ustaleniem harmonogramu i zakresu prac
  • Maksymalna koncentracja na realizacji zakładanego celu
  • Brak stałych kosztów po zakończeniu zlecenia

Model proaktywny

Stałe zaangażowanie przynosi korzyści płynące z działań proaktywnych. Ten model współpracy skierowany dla klientów posiadających cele długoterminowe w zakresie budowy i utrzymania środowiska informatycznego.

  • Większe bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu pracy środowiska
  • Zwiększona płynność działania oraz automatyzacja
  • Ciągły rozwój i udoskonalanie środowiska IT